Treningi i warsztaty

In Relatio tworzą terapeuci, którzy mają duże doświadczenie w przeprowadzaniu warsztatów i treningów, nakierowanych na pomoc w tworzeniu i utrzymywaniu cennych relacji. Takie relacje mają szanse zaistnieć na tylko na gruncie prywatnym, ale również zawodowym.

Dzisiaj wspólnymi siłami organizujemy warsztaty i treningi, dzięki którym można nie tylko poznać wiedzę na temat emocji i budowania dobrych i trwałych relacji, ale również nauczyć się wykorzystywać ją w rzeczywistości. Ta wiedza i nabyte umiejętności mogą zaś przełożyć się na poprawę jakości życia uczestników organizowanych przez nas wydarzeń. Warsztaty i treningi In Relatio prowadzą ponadto do lepszego zrozumienia siebie i ludzi żyjących w najbliższym otoczeniu.

Nasze treningi i warsztaty dotyczą różnych zagadnień z obszaru emocji, relacji, samorozwoju. Znajdź najlepszą dla Ciebie propozycję tematyczną i dołącz do nas.