Psychoterapia grupowa

Kolejną grupę będziemy tworzyć w przyszłym roku.

„… ludzie zabierali się zawsze tylko do jednego zadania – budowania społeczeństwa zdolnego do życia – siły, które ożywiały naszych odległych przodków, są także i w nas. Nic nie jest rozegrane, możemy wszystko zrobić od nowa. To, co zostało zrobione, i źle zrobione, może być zrobione na nowo.”

Claude Lévi-Strauss

Jesteśmy istotami społecznymi. Wraz z naszym przyjściem na świat pojawiają się wokół nas inni. Najpierw są to najbliżsi – rodzice, rodzeństwo i inni członkowie rodziny. To od nich uczymy się sposobu nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi. W kilka lat po narodzinach trafiamy do przedszkola czy szkoły i oprócz nauki czytania czy rysunku nasza nauka nawiązywania kontaktów międzyludzkich trwa nadal, uczymy się również ról społecznych. Jako dorośli stajemy się partnerami w bliskich relacjach, rodzicami, przyjaciółmi, pracownikami, klientami, sąsiadami, jesteśmy częścią wielu małych i większych światów społecznych. Czasem zapewne wielu z nas stawia sobie pytanie na ile możemy być sobą w kontaktach z innymi, a na ile pozostajemy bezosobową rolą? Czy możemy być sobą i nie zostaniemy odrzuceni przez grupę? Czy są możliwe relacje z innymi ludźmi, w których mogę być sobą? W świecie, w którym żyjemy uczymy się świadomie matematyki, języków obcych, obsługi komputera, gotowania itp. Czy możemy się świadomie i twórczo uczyć się bycia, komunikowania i tworzenia lepszych związków z innymi? Tak, takim miejscem jest grupa psychoterapeutyczna.

Grupa psychoterapeutyczna Gestalt – co to jest?

Uczestnictwo w grupie psychoterapeutycznej to przede wszystkim proces tworzenia małej społeczności. Społeczności w której uczestnicy będą realizować swoje indywidualne cele, które skłoniły ich do uczestnictwa w grupie, porównać własny obraz siebie z tym jak widzą ich inni oraz poznać sposoby nawiązywania relacji z pozostałymi osobami w grupie. Psychoterapia Gestalt zakłada, że człowiek posiada potrzebne zasoby do zaspokajania swoich potrzeb i do kierowania swoim życiem w kontakcie z innymi i światem. To, co zakłóca ten proces, to utrwalone schematy postępowania, które powstały w przeszłości pod wpływem trudnych emocjonalnie sytuacji. Utrwalone schematy są stosowane przez nas nieświadomie i dalszym ciągu mają wpływ na jakość naszego życia. Wchodząc w kontakt z innymi uczestnikami grupy posłużymy się prawdopodobnie takimi schematami a co za tym idzie w relacjach grupowych pojawią się również problemy i kłopoty z jakimi spotykamy się w naszym codziennym życiu. Grupa będzie więc miejscem w którym krok po kroku, z coraz większą świadomością, uczestnicy będą mogli doświadczać własnych przeżyć jakie pojawiają się w kontakcie z innymi oraz poznawać przeżycia innych osób w grupie. Istotą psychoterapii Gestalt jest poszerzanie świadomości własnych uczuć, potrzeb, sposobów działania, a także tego, co przeżywamy w naszym ciele. Świadomość siebie, swoich ograniczeń, a także mocnych stron, daje możliwość dokonywania wyborów zgodnych z własnymi potrzebami i odpowiadania na potrzeby innych w zgodzie z własnymi możliwościami. Wraz poszerzaniem pola świadomości, uczestnik grupy będzie mógł w sposób twórczy i świadomy budować nowe i przekształcać istniejące relacje, na bardziej satysfakcjonujące dla siebie i innych zarówno na grupie jak i w życiu poza grupą.

Dla kogo terapia grupowa może być przydatna?

Taka forma psychoterapii jest szczególnie pomocna osobom, które:

  • obawiają się sytuacji konfliktowych, w związku z tym tkwią od lat w sytuacjach, które są dla nich nieprzyjemne i trudne,
  • mają trudności w nawiązaniu bliskich relacji, są nieśmiałe, lękowe, żyją w poczuciu osamotnienia,
  • mają poczucie utraty kontroli nad własnym życiem, są permanentnie przygnębione, nie mają siły, tkwią w poczuciu braku sensu życia,
  • odczuwają lęk przed utratą kontroli nad swoimi uczuciami, ich wyrażaniem,
  • mają poczucie, że nie potrafią się cieszyć, a nadodpowiedzialność w ich życiu zajmuje coraz więcej miejsca,
  • mają poczucie, że nie pasują do tego świata,
  • mają nawracające myśli związane z poczuciem winy, są krytyczne wobec siebie,
  • odkąd siebie pamiętają zawsze siebie nie akceptowały, a każdy ich sukces w życiu nie zmieniał tego poczucia
  • dorastały w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA) lub tzw. „dysfunkcyjnych” (DDD)

Przystąpienie do grupy terapeutycznej jest poprzedzone jedną lub dwiema konsultacjami z jednym z psychoterapeutów prowadzących grupę.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie prosimy o kontakt telefoniczny z psychoterapeutami:

Mirka Białobrzeska: 601 699 400

Rafał Dziopa: 504 168 157